ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.07.11 N 16/2-16.1/727-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Повiдомляємо, що 06 липня 2011 року Верховною Радою України ратифiковано нову редакцiю Правил визначення країни походження товарiв країн СНД вiд 20 листопада 2009 року (далi - Правила) (офiцiйний переклад додається).

     Нова редакцiя Правил зазнала значних змiн у порiвняннi з дiючими Правилами, зокрема:

     змiнились вимоги до визначення країни походження товарiв;

     доповнено перелiк операцiй, якi не вiдповiдають критерiю достатньої обробки/переробки;

     змiнились вимоги при визначеннi країни походження наборiв;

     визначеннi випадки не надання режиму вiльної торгiвлi;

     встановлено порядок визначення сертифiкатiв про походження товару форми СТ-1 недiйсними;

     визначено термiн проведення перевiрки на достовiрнiсть сертифiкатiв про походження товару форми СТ-1;

     удосконалено порядок заповнення граф сертифiкату про походження товару форми СТ-1;

     доповнено перелiк технологiчних операцiй примiтками.

     Правила ратифiковано iз застереженнями щодо критерiю переробки цукру, побутової технiки (мiкрохвильовi печi, телевiзорiв, DVD-програвачiв, монiторiв рiдкокристалiчних, пилососiв).

     Iнформацiя щодо набуття чинностi Правил буде направлена додатково.

<...>

     Додаток: на 72 арк.

Заступник директора Департаменту С.О.Джигалов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.