КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 6 грудня 1999 р. N 2204

Київ

Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД

     З метою змiцнення взаємовiдносин держав - учасниць СНД у сферi виробничої кооперацiї Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Внести до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 (iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1214), такi змiни:

     абзац другий пункту 2 пiсля слiв "пiдакцизних товарiв" доповнити словами та цифрами "крiм товарiв за кодами згiдно з ТН ЗЕД 220429210 - 220429900, 220430990, 220810900, 220820900, якi використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукцiї i не призначенi для реалiзацiї споживачам";

     пункт 1 додатка 2 до зазначеного Положення викласти у такiй редакцiї:

     "1. Товари сiльського господарства та харчової промисловостi 1 - 24 груп за кодами згiдно з ТН ЗЕД, крiм товарiв за кодами 220429210 - 220429900, 220430990, 220810900, 220820900, якi використовуються як сировина для виробництва винно-коньячної продукцiї i не призначенi для реалiзацiї споживачам".

     

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Iнд. 38

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.