КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Київ

вiд 8 грудня 1999 р. N 1347-р


     З метою невiдкладного забезпечення населення Закарпатської областi хлiбом i тваринництва кормами дозволити Держмитслужбi здiйснити митне оформлення 200 тис. тонн продовольчого та фуражного зерна, що надiйде на митну територiю України до 1 вересня 2000 р. згiдно з контрактами, укладеними суб'єктами господарської дiяльностi областi з фiрмами Угорщини, Чехiї та Словаччини, без сплати ввiзного мита.

     Митне оформлення зерна в межах визначених обсягiв здiйснити за поданням Закарпатської облдержадмiнiстрацiї iз зазначенням зовнiшньоекономiчних контрактiв.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.22

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.