ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв i одурманюючих засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 44 слова "вiд вiсiмнадцяти до сорока трьох" замiнити словами "вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти", а пiсля слiв "доходiв громадян" доповнити словами "або громадськi роботи на строк вiд двадцяти до шiстдесяти годин";

     2) у статтi 441:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'яти до вiсiмнадцяти" замiнити словами "вiд десяти до двадцяти п'яти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд вiсiмнадцяти до сорока трьох" замiнити словами "вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти";

     3) у статтi 1061:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд вiсiмнадцяти до сорока п'яти" замiнити словами "вiд тридцяти до сiмдесяти";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд дев'яти до вiсiмнадцяти" замiнити словами "вiд десяти до тридцяти", а слова "вiд вiсiмнадцяти до сорока п'яти" - словами "вiд тридцяти до сiмдесяти";

     4) в абзацi другому статтi 188 слова "вiд трьох до семи" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 306:

     у назвi та частинi першiй слова "їх аналогiв або прекурсорiв" замiнити словами "їх аналогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або отруйних чи сильнодiючих лiкарських засобiв";

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'яти до двадцяти" замiнити словами "вiд семи до двадцяти";

     абзац другий частини другої пiсля слiв "до трьох рокiв" доповнити словами "з конфiскацiєю коштiв або iншого майна, одержаних злочинним шляхом";

     2) у статтi 307:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд трьох до восьми" замiнити словами "вiд чотирьох до восьми";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'яти до десяти" замiнити словами "вiд шести до десяти";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд восьми до дванадцяти" замiнити словами "вiд дев'яти до дванадцяти";

     3) в абзацi другому частини першої статтi 319 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "до сiмдесяти";

     4) у статтi 320:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "до сiмдесяти", а пiсля слiв "доходiв громадян" доповнити словами "або арештом на строк до шести мiсяцiв";

     в абзацi другому частини другої слова "до сiмдесяти" замiнити словами "вiд сiмдесяти до ста двадцяти", а пiсля слiв "доходiв громадян" доповнити словами "або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв";

     5) абзац другий частини першої та абзац другий частини другої статтi 321 пiсля слiв "доходiв громадян" доповнити словами "або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв";

     6) в абзацi другому статтi 322 слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд сiмдесяти до ста двадцяти".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 жовтня 2011 року
N 3826-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.