МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2011 N 243


Про внесення змiни до наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28.10.2010 N 487

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
25 листопада 2011 р. за N 1352/20090


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 31.05.2011 N 634 "Про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України" наказую:

     1. У пунктi 3 наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28.10.2010 N 487 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2011 за N 183/18921, цифру та слово "9 мiсяцiв" замiнити цифрами та словом "18 мiсяцiв".

     2. Державному пiдприємству "Український науково-дослiдний i навчальний центр проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та якостi" пiсля державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України забезпечити його опублiкування в черговому виданнi щомiсячного iнформацiйного покажчика "Стандарти".

     3. Департаменту технiчного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвника апарату Павленка В. П.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України А. П. Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України О. В. Сень
Перший заступник Мiнiстра охорони здоров'я України Р. О. Моiсеєнко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.