КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 грудня 1999 р. N 2272


Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1996 р. N 113

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1996 р. N 113 "Про розмiри i Порядок справляння та використання зборiв за виконання робiт, пов'язаних з наданням послуг пiд час здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 190; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 28, с. 96; 1998 р., N 27, ст. 988, N 34, ст. 1277).

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.33

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.