ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.01.12 N 12/1-12.1/414-ЕП

 

Начальникам митниць


     З метою недопущення затримок повернення грошової застави при транзитi громадянами транспортних засобiв через митну територiю України, прошу вжити заходiв щодо розмiщення на iнформацiйних стендах у пунктах пропуску через митний кордон України iнформацiї про:

     1) механiзм надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави у випадках, передбачених законодавством, а також її повернення, визначений Порядком надання громадянами митному органу фiнансової гарантiї шляхом унесення грошової застави при тимчасовому ввезеннi товарiв на митну територiю України та транспортних засобiв з метою транзиту через територiю України та її повернення, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 18.08.2008 N 908, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 17.10.2008 за N 984/15675 (далi - Порядок надання фiнансової гарантiї);

     2) Порядок повернення платникам податкiв коштiв, що облiковуються на вiдповiдних рахунках митного органу як передоплата, i митних та iнших платежiв, помилково та/або надмiрно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здiйснюється митними органами, затверджений наказом Держмитслужби України вiд 20.07.2007 N 618, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 25.09.2007 за N 1097/14364;

     3) можливiсть вибору громадянами способу внесення та отримання грошової застави (зокрема, iз використанням платiжних карток) вiдповiдно до Порядку надання фiнансової гарантiї.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення С.М.Сьомка
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.