ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
22.12.99 N 15/1-4064-ЕП

Начальнику
Київської регiональної митницi
Начальнику Чернiгiвської митницi

     Вiдповiдно до доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.11.99 N 25255/46 оформлення попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї (АД) та попередньої вантажної митної декларацiї (ПД) на обладнання, яке закуплене та ввозиться в Україну за рахунок коштiв Чорнобильського Фонду "Укриття", за умови подання довiдки-пiдтвердження Нацiонального агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї про належнiсть цього обладнання до вантажiв мiжнародної технiчної допомоги, здiйснювати з умовним нарахуванням митних платежiв, звiльнення вiд яких зазначено в довiдцi.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.