ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.04.12 N 11.1/7-12.2/4131-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Для керiвництва в роботi надсилаємо текст Указу Президета України вiд 02.04.2012 N 240/2012 "Деякi питання реекспорту товарiв".

     Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, член колегiї Державної митної служби України С.М.Сьомка
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.