Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 травня 2012 р. N 394


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 143, число 18, с. 106, число 28, с. 111, число 52, с. 154; 1999 р., N 13, ст. 523, N 33, ст. 1740; 2004 р., N 49, ст. 3205) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 травня 2012 р. N 394

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938

     1. У назвi i текстi постанови слова "акцизний збiр" замiнити словами "акцизний податок".

     2. У перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi перелiку слова "акцизний збiр" замiнити словами "акцизний податок";

     роздiл "Для морського сполучення" доповнити абзацом такого змiсту:

     "Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.