ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" щодо упорядкування надання адмiнiстративних послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 7 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2007 р., N 2, ст. 10) такi змiни:

     1) у частинi другiй слова "в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "на платнiй основi в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у частинi сьомiй слова "у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "на платнiй основi в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4769-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.