ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 292 Кримiнального кодексу України щодо посилення вiдповiдальностi за втручання в роботу об'єктiв трубопровiдного транспорту

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Назву та частину першу статтi 292 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 292. Пошкодження об'єктiв магiстральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводiв та нафтопродуктопроводiв

     1. Пошкодження чи руйнування магiстральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводiв чи нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, технологiчно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобiв облiку, автоматики, телемеханiки, зв'язку, сигналiзацiї, а також незаконне втручання в роботу технологiчного обладнання, якщо цi дiї призвели до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або створили небезпеку для життя людей, -

     караються штрафом вiд ста до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 травня 2012 року
N 4838-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.