МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

16.01.2012 N 93/22/14-12

 

Державна митна служба України


     Мiнiстерство культури України розглянуло лист Державної митної служби України вiд 16.12.11 N 11.1/3-16.3/16818 щодо питання контролю за перемiщенням культурних цiнностей через митний кордон України. За результатами розгляду повiдомляємо про наступне.

     Положенням про Мiнiстерство культури України, затвердженого Указом Президента України вiд 06.04.11 N 388, не передбачено утворення територiальних органiв, якi б виконували у пунктах пропуску функцiї контролю та реєстрацiї культурних цiнностей, що ввозяться на митну територiю України.

     Разом з тим, ввезенi культурнi цiнностi на територiю України пiдлягають митному декларуванню, яке i є фактичним реєстром цих товарiв.

     Виходячи з вищенаведеного, Мiнкультури вважає, що необхiдностi у веденнi додаткової реєстрацiї культурних цiнностей, якi ввозяться на митну територiю України, немає.

Заступник Мiнiстра культури України - керiвник апарату О.О. Губiна
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.