Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 липня 2012 р. N 612


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через десять днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2012 р. N 612

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Роздiл "Для морського сполучення" перелiку пунктiв пропуску через державний кордон України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, на якi встановлено акцизний податок, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 (ЗП України, 1996 p., N 16, ст. 443; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 143, число 18, с. 106, число 28, с. 111, число 52, с. 154; 1999 р., N 13, ст. 523, N 33, ст. 1740; 2004 р., N 49, ст. 3205; 2012 р., N 38, ст. 1426), доповнити абзацом такого змiсту:

     "Морський торговельний порт "Южний".

     2. Роздiл "Для морського сполучення" перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi здiйснюється ввезення на її митну територiю, вивезення за її межi та перемiщення транзитом товарiв позицiй 0201 - 0210, 0302 - 0307, 1601 00 - 1605 згiдно з УКТЗЕД, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 570 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2233, N 69, ст. 2641; 2008 р., N 31, ст. 1009; 2009 р., N 45, ст. 1523), пiсля слiв "Херсонський морський торговельний порт" доповнити словами ", Морський торговельний порт "Южний".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.