КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 жовтня 2012 р. N 1027


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi привести у тримiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2012 р. N 1027

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань державного експортного контролю

     1. У пунктi 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузi державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 1997 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2003 р., N 34, ст. 1827; 2005 р., N 27, ст. 1568; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 91, ст. 3026; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 5, ст. 174):

     1) абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "засвiдченi копiї статуту, установчого договору;";

     2) в абзацi двадцятому слова "дванадцятому" та "Держекспортконтролем" замiнити вiдповiдно словами "дев'ятнадцятому" та "Мiнекономрозвитку".

     2. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21; 2012 р., N 40, ст. 1548):

     1) в абзацi другому пунктiв 11 i 27 слово "Держекспортконтролем" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     2) в абзацi першому пункту 28:

     у першому реченнi слова "чи висновкiв на право здiйснення мiжнародних передач" замiнити словами "на право експорту чи iмпорту", а слово "ним" - словом "Мiнекономрозвитку";

     у другому реченнi слова "чи висновкiв" виключити.

     3. У Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1727; 2007 р., N 33, ст. 1338; 2008 р., N 36, ст. 1207, N 76, ст. 2566; 2010 р., N 1, ст. 21; 2012 р., N 40, ст. 1548):

     1) в абзацi другому пунктiв 12 i 30 слово "Держекспортконтролем" замiнити словом "Мiнекономрозвитку";

     2) в абзацi першому пункту 31:

     у першому реченнi слова "чи висновкiв на право здiйснення мiжнародних передач" замiнити словами "на право експорту чи iмпорту", а слово "ним" - словом "Мiнекономрозвитку";

     у другому реченнi слова "чи висновкiв" виключити.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.