ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.11.12 N 16/1-16.1/2519-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     За iнформацiєю постiйного представництва України при координацiйних iнститутах Спiвдружностi Незалежних Держав (лист N 6112/17-612/2-1105 вiд 13.11.12 - додається) Договiр про зону вiльної торгiвлi набуде чинностi для Республiки Казахстан 08 грудня 2012 року та для Республiки Молдова 09 грудня 2012 року.

     Додаток: зазначене на 1 арк.

Директор Департаменту А.Є.Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.