ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.01.2013 N 11.1/1.2-19/789-ЕП

 

Начальникам митниць


Щодо вiдбору проб (зразкiв) товару

     З метою реалiзацiї заходiв щодо перевiрки достовiрностi декларування в частинi вiдповiдностi товару вiдомостям, зазначеним у графах 31 та 33 митної декларацiї забезпечити взяття проб (зразкiв) товару "Труби з чорних металiв, бувшi у вжитку" (товарнi позицiї 7304, 7305, 7306 згiдно з УКТ ЗЕД) при кожному його заявленнi до митного оформлення у митному режимi "Експорт (остаточне вивезення)" з обов'язковим фотографуванням як самого товару, так наявних надрiзiв, трiщин, раковин, внутрiшнiх дефектiв, тощо.

     Вiдбiр зразкiв здiйснювати в присутностi спецiалiста-експерта Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.