ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 20.03.98 р. N 11/3-2769

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв в якостi давальницької сировини

     Для використання в роботi з митного оформлення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв при вивезеннi їх в якостi давальницької сировини та iнформування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, надсилаємо лист Мiнпромполiтики України вiд 10.02.98 N 14/6-4-273, стосовно перелiку продукцiї, яка не виробляється в Українi i використовується пiдприємствами електротехнiчної галузi та розпорядження Мiнпромполiтики України вiд 29.12.97 N 255 стосовно надання висновкiв за укладеними контрактами щодо використання пiдприємствами електротехнiчної галузi готової продукцiї, виробленої з брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв.

     Iнформацiю щодо вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.97 N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" доведено до митниць листом Держмитслужби вiд 05.12.97 N 11/6-11589.

     Повiдомляємо, що згiдно з зазначеними документами, пiдставами для митного оформляння вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв, що вивозяться в якостi давальницької сировини, є:

     - iнформацiйний лист Держмитслужби з перелiком висновкiв, наданих Мiнпромполiтики;

     - висновок за конкретним контрактом, наданий Мiнпромполiтики України конкретному суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     - експертний висновок територiального органу Держстандарту (iнформацiю доведено листом Держмитслужби вiд 29.01.98 N 11/3-974).

     Додаток: згадане, на 2 арк.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 10.02.98 р. N 14/6-4-273

 

Державна митна служба України


На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.97 р. N 25473/52

     Вiдповiдно до п. 14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 р. N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" вивезення за межi митної територiї України брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв як давальницької сировини, крiм брухту та вiдходiв металiв для виробництва готової продукцiї, яка не виробляється в Українi, з митою її використання пiдприємствами електротехнiчної галузi, обмежується до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     Па виконання вищезазначеного пункту постанови Мiнпромполiтики України визначено перелiк продукцiї, яка не виробляється в Українi i використовується пiдприємствами електротехнiчної галузi:

  Найменування продукцiї Код ТН ЗЕД
1. Прутки i профiлi алюмiнiєвi 760400000
2. Дрiт алюмiнiєвий 760500000
3. Плити, листи, смуги, стрiчки алюмiнiєвi 760600000
4. Фольга алюмiнiєва 760700000
5. Труби i трубки алюмiнiєвi 760800000
6. Дрiт мiдний 740800000
7. Катоди та секцiї катодiв 740311000
8. Мiднi злитки 740312000

     Розпорядженням по Мiнпромполiтики N 255 вiд 29.12.1997 р. визначено механiзм проходження контрактiв на експорт металобрухту як давальницької сировини, погодження цих контрактiв та надання висновкiв до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Державної митної служби України.

     Додаток: на 1 арк.

Заступник мiнiстра В.П. Терещенко

 

МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд 29.12.97 р. N 255


     Вiдповiдно до п. 14 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 року N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" вивезення за межi митної територiї України брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв як давальницької сировини, крiм брухту та вiдходiв металiв для виробництва готової продукцiї, яка не виробляється в Українi, з метою її використання пiдприємствами електротехнiчної галузi, обмежується до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     В Мiнпромполiтики України надходять звернення пiдприємств щодо припинення митними службами оформлення вивезення брухту та вiдходiв металiв, як давальницької сировини.

     З метою уникнення непорозумiнь при митному оформленнi зазначених операцiй та недопущення використання готової продукцiї за непризначенням, ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

     1. Головному управлiнню 6-3 (Насєкан О.О.) приймати до розгляду звернення пiдприємств та органiзацiй України стосовно пiдтвердження використання брухту та вiдходiв металiв при умовi надання балансу вивезення за попереднiй перiод давальницької сировини та фактичного ввезення готової продукцiї з зазначенням конкретного її споживача.

     2. Галузевим управлiнням 2-2 (Коломоєць В.Т.), 7-1 (Стукаленко П. I.), 7-2 (Тихенко О.I.), 7-3 (Лисенко В.О.) надавати висновки за укладеними контрактами щодо використання пiдприємствами електротехнiчної галузi готової продукцiї, виробленої з брухту та вiдходiв металiв як давальницької сировини за межами України, для узагальнення до Головного управлiння 6-3 (Насєкан О.О.).

     3. Головному управлiнню 6-3 (Насєкан О.О.) узагальнювати означенi висновки для подання до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та Державної митної служби України до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення з цього питання.

     4. Контроль за виконання цього Розпорядження покласти на Заступника Мiнiстра В.А. Кулiченка.

  Перший заступник Мiнiстра В.О. Куратченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.