КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 7 серпня 2013 р. N 544


Про внесення змiн до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217; 2002 р., N 42, ст. 1935), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 серпня 2013 р. N 544

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

     1. Абзац другий пункту 14 виключити.

     2. У пiдпунктi "е" пункту 17 слова "мiсцевих органiв" виключити.

     3. У пунктi 23 слова "його мiсцевий орган," виключити.

     4. У текстi Положення слово "Мiнекоресурсiв" замiнити словом "Мiнприроди".

     5. У роздiлi "Заповнюється митними службами" додатка 4 до Положення:

     1) назву роздiлу викласти у такiй редакцiї:

     "Заповнюється компетентними органами, що здiйснюють контроль за транскордонним перевезенням вiдходiв";

     2) у пунктi 26 слова "Країна експорту/вiдправлення" замiнити словами "Країна вiдправлення/експорту";

     3) у пунктi 27 слова "Печатки митних служб країн транзиту" замiнити словами "Вiдбитки печаток компетентних органiв, що здiйснюють контроль за транскордонними перевезеннями вiдходiв країн транзиту";

     4) у пунктi 28 слова "Країна iмпорту/призначення" замiнити словами "Країна призначення/iмпорту".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.