ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 98 Конституцiї України

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до статтi 98 Конституцiї України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141), виклавши її у такiй редакцiї:

     "Стаття 98. Контроль вiд iменi Верховної Ради України за надходженням коштiв до Державного бюджету України та їх використанням здiйснює Рахункова палата.

     Органiзацiя, повноваження i порядок дiяльностi Рахункової палати визначаються законом".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

Попередньо схвалений
Верховною Радою України
20 червня 2013 року

м. Київ
19 вересня 2013 року
N 586-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.