МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 26.11.2013 N 25320/7/99-99-24-01-10-17

 

Митницi Мiндоходiв


Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011 N 1031

     Для врахування в роботi та забезпечення виконання надсилаємо копiю постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.10.2013 N 799 "Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031".

     Додаток: на 12 арк.

Директор департаменту митної справи О.М. Дороховський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.