ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 297 Кримiнального кодексу України щодо вiдповiдальностi за осквернення або руйнування пам'ятникiв, споруджених в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни - радянських воїнiв-визволителiв, учасникiв партизанського руху, пiдпiльникiв, жертв нацистських переслiдувань, а також воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 297 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 297. Наруга над могилою, iншим мiсцем поховання або над тiлом померлого

     1. Наруга над могилою, iншим мiсцем поховання, над тiлом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодiння тiлом (останками, прахом) померлого, урною з прахом померлого, предметами, що знаходяться на (в) могилi, в iншому мiсцi поховання, на тiлi (останках, праховi) померлого, -

     караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невiдомого солдата, пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни - радянських воїнiв-визволителiв, учасникiв партизанського руху, пiдпiльникiв, жертв нацистських переслiдувань, а також воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв, -

     караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або з корисливих чи хулiганських мотивiв, або щодо пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни, жертв нацистських переслiдувань, а також воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв, або поєднанi iз застосуванням насильства чи погрозою його застосування, -

     караються обмеженням волi на строк вiд чотирьох до п'яти рокiв або позбавленням волi вiд чотирьох до семи рокiв.

     4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
28 сiчня 2014 року
N 734-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.