ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Кримiнального кодексу України щодо вiдповiдальностi за заперечення чи виправдання злочинiв фашизму

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 4361 такого змiсту:

     "Стаття 4361. Публiчне заперечення чи виправдання злочинiв фашизму, пропаганда неонацистської iдеологiї, виготовлення та (або) розповсюдження матерiалiв, у яких виправдовуються злочини фашистiв i їх прибiчникiв

     Публiчне заперечення чи виправдання злочинiв фашизму проти людяностi, вчинених у роки Другої свiтової вiйни, зокрема злочинiв, здiйснених органiзацiєю "Вафен-СС", пiдпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигiтлерiвської коалiцiї i спiвробiтничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської iдеологiї, виготовлення та (або) розповсюдження матерiалiв, у яких виправдовуються злочини фашистiв i їх прибiчникiв, -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
28 сiчня 2014 року
N 735-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.