ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кримiнального кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) такi змiни:

     1. Частину п'яту статтi 49 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Давнiсть не застосовується у разi вчинення злочинiв проти основ нацiональної безпеки України, передбачених у статтях 109 - 1141, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 - 439 i частинi першiй статтi 442 цього Кодексу".

     2. У статтi 110:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi".

     3. Абзац другий частини першої статтi 111 викласти в такiй редакцiї:

     "карається позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п'ятнадцяти рокiв".

     4. Абзац другий статтi 113 викласти в такiй редакцiї:

     "карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв".

     5. Абзац другий частини першої статтi 114 викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв".

     6. Роздiл 1 Особливої частини "Злочини проти основ нацiональної безпеки України" доповнити статтею 1141 такого змiсту:

     "Стаття 1141. Перешкоджання законнiй дiяльностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань

     1. Перешкоджання законнiй дiяльностi Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань в особливий перiод -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв.

     2. Те саме дiяння, яке призвело до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -

     карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв".

     7. У статтi 279:

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квiтня 2014 року
N 1183-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.