ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.09.98 11/2-10134

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо сертифiкацiї продукцiї

     З метою недопущення ввезення на митну територiю України пiдприємствами з iноземними iнвестицiями неякiсних або фальсифiкованих алкогольних напоїв та iнших харчових продуктiв, небезпечних для здоров'я та життя людини, при наявностi судових рiшень щодо незастосування законодавства, прийнятого пiсля реєстрацiї iноземної iнвестицiї, необхiдно керуватись законодавчими актами, прийнятими до зазначеного перiоду, а саме:

     1. Статтею 18 Митного кодексу України вiд 12 грудня 1991 року;

     2. Статтею 18 Закону України вiд 16 квiтня 1991 року "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     3. Законом України вiд 12 травня 1991 року "Про захист прав споживачiв";

     4. Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року "Про стандартизацiю та сертифiкацiю";

     В зв'язку з вищевикладеним наголошуємо, що при ввезеннi пiдприємствами з iноземними iнвестицiями на митну територiю України алкогольних напоїв та iнших харчових продуктiв надання митним органам сертифiкату вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката є обов'язковим.

В.О. Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.