Документ скасований: Постанова КМУ № 736 від 19.10.2016

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 жовтня 2014 р. N 503


Про внесення змiн до пункту 90 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiни до пункту 90 Iнструкцiї про порядок облiку, зберiгання i використання документiв, справ, видань та iнших матерiальних носiїв iнформацiї, якi мiстять службову iнформацiю, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1893 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1764; 2006 р., N 30, ст. 2131), виклавши його в такiй редакцiї:

     "90. Пiд час прийому i проведення роботи з iноземцями забороняється залишати iноземцiв на територiї органiзацiї без супроводу.

     У виняткових випадках за рiшенням керiвника органiзацiї супровiд iноземцiв може не здiйснюватися за умови використання на маршрутах їх перемiщення технiчних засобiв охорони та спостереження.".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 70

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.