ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВА

ПОВIДОМЛЕННЯ

     Державною службою України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва було прийнято рiшення вiд 29.07.2014 N 34 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" щодо внесення змiн до наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.1999 N 204 "Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць" в частинi виключення з його редакцiї абзацу п'ятого пiдпункту 4.3.2. пункту 4.3. роздiлу 4, абзацу другого пiдпункту 4.3.3. пункту 4.3. роздiлу 4 та додатка 5 до цього пiдпункту (тобто суднової екологiчної декларацiї).

     Вiдповiдно до частини першої статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" рiшення уповноваженого органу про необхiднiсть усунення порушень принципiв державної регуляторної полiтики пiдлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рiшення, у двомiсячний строк з дня прийняття такого рiшення.

     Ураховуючи невиконання Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України рiшення Держпiдприємництва України у встановлений строк, а також незадоволення Мiнекономрозвитку України скарги Мiнприроди України щодо рiшення вiд 29.07.2014 N 34 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", керуючись частиною шостою статтi 28 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" повiдомляємо, що дiю вищевказаних положень наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 08.09.1999 N 204 "Про затвердження Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць" зупинено з 30 вересня 2014 року.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.