ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.12.2014 N 16552/7/99-99-24-02-02-17

 

Керiвникам митниць


Про декларування товарiв пiсля перебування в митному режимi безмитної торгiвлi

     Вiдповiдно до частини першої статтi 146 Митного кодексу України, митний режим безмитної торгiвлi завершується, зокрема, шляхом реекспорту товарiв, помiщених у цей митний режим.

     У зв'язку з цим звертаємо увагу, що при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту товарiв, реалiзованих у магазинi безмитної торгiвлi громадянам згiдно з вiдповiдними правилами, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, протягом попереднього календарного мiсяця, декларантом або уповноваженою ним особою заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, В, 49, 54 МД, зокрема:

     графи 3, 4, 5, 7, 14, 23, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, В, 54 МД, заповнюються вiдповiдно до Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 N 651, зареєстрованого в Мiн'юстi 14.08.2012 за N 1372/21684 (далi - Порядок);

     у графi 1 МД зазначаються вiдомостi про МД типу "ЕК11АА";

     до графи 2 МД вносяться вiдомостi про утримувача вiдповiдного магазину безмитної торгiвлi та мiсце здiйснення дiяльностi вiдповiдного магазину;

     до графи 9 МД вносяться вiдомостi про утримувача вiдповiдного магазину безмитної торгiвлi;

     до графи 22 МД вносяться вiдомостi про код валюти України, у лiвому пiдроздiлi графи, та про загальну вартiсть товарiв у валютi України - у правому;

     у графi 31 МД додатково до передбачених Порядком вiдомостей пiд номером 4 зазначається чотиризначне число, що складається з порядкового номера календарного мiсяця, за який подається декларацiя, й останнiх двох цифр року;

     у графi 42 МД зазначається фактурна вартiсть товару у валютi України;

     у графi 49 МД зазначаються вiдомостi про реєстрацiйний номер вiдповiдного магазину безмитної торгiвлi.

     При цьому, заповнення МД при декларуваннi товарiв, що помiщуються в митний режим реекспорту пiсля перебування в митному режимi безмитної торгiвлi (крiм декларування товарiв, реалiзованих у магазинi безмитної торгiвлi громадянам протягом попереднього календарного мiсяця), здiйснюється в загальному порядку.

     Лист ДФС України вiд 05.12.2014 N 13935/7/99-99-24-02-04-17 уважати таким, що втратив чиннiсть.

     Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.

Заступник Голови А.В. Макаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.