КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 квiтня 2015 р. N 198


Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     2. Установити, що розпочатi та не завершенi на момент набрання чинностi цiєю постановою операцiї з переробки виконуються до їх завершення в межах строкiв, установлених у вiдповiдному актi.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 квiтня 2015 р. N 198

ПЕРЕЛIК
актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 квiтня 1998 р. N 590 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 18, ст. 648).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1484 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 38, ст. 1404).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1998 р. N 1543 "Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв платинової групи" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 39, ст. 1442).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 1999 р. N 52 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 3, ст. 99).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 листопада 1999 р. N 2083 "Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення турбiн на водянiй парi та iнших робочих тiлах" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 46, ст. 2270).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2001 р. N 421 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1998 р. N 1484" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 19, ст. 808).

     7. Пункти 8, 11-13, 20 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

     8. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2004 р. N 924 "Про встановлення строку переробки вiдпрацьованих (опромiнених) паливних елементiв (твелiв) ядерних реакторiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 51, ст. 3370).

     9. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 453 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту вальцешлiфувальних верстатiв на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2242).

     10. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2006 р. N 512 "Про встановлення строку виконання робiт з реставрацiї та реконструкцiї Царських врат Софiйського собору Нацiонального заповiдника "Софiя Київська" за межами митної територiї України".

     11. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2007 р. N 33 "Про встановлення строку виконання операцiй з переробки лiтака Ан-74 N 74015 на митнiй територiї України".

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2007 р. N 619 "Про тимчасову заборону ввезення окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 28, ст. 1108).

     13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1351 "Про тимчасову заборону ввезення окремих видiв давальницької сировини на митну територiю України та проведення операцiй, пов'язаних з її переробкою" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3275).

     14. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 жовтня 2008 р. N 1343 "Про встановлення строкiв переробки деяких товарiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 81, ст. 2740).

     15. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2008 р. N 1631 "Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 2006 р. N 453" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 100, ст. 3351).

     16. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2009 р. N 177 "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту та вiдновлення верстатiв за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 14, ст. 443).

     17. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 741 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту i вiдновлення деяких видiв спецiальної технiки вiйськового та космiчного призначення, її складових частин на митнiй територiї України i за її межами" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 51, ст. 1759).

     18. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2010 р. N 982 "Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 741" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 31, ст. 1145).

     19. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2011 р. N 179 "Про внесення змiни до пункту 1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2009 р. N 741" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 18, ст. 774).

     20. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2012 р. N 39 "Про встановлення строку виконання ремонтно-вiдновлювальних робiт для деяких видiв енергетичного обладнання на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 5, ст. 185).

     21. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 березня 2012 р. N 137 "Про встановлення строку виконання операцiй з ремонту пiдшипникiв касетного типу ВТ2-7095 за межами митної територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 21, ст. 795).

     22. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 березня 2012 р. N 211 "Про встановлення строку виконання операцiй з переробки лiтака АН-72-100-Д N 04-01 на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 29, ст. 1076).

     23. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2012 р. N 150 "Про встановлення строку виконання операцiй з капiтального ремонту командного пункту зенiтно-ракетного комплексу 5Н83С ЗРС С-300ПС на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 24, ст. 920).

     24. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2012 р. N 176 "Про встановлення строку переробки алмазної сировини на митнiй територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 26, ст. 996).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.