КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 квiтня 2015 р. N 206


Про внесення змiни у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiну у додаток до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2009 р., N 33, ст. 1157), доповнивши позицiю ML13 примiткою 5 такого змiсту:

"Примiтка 5. Згiдно з пiдпозицiями ML13.c та ML13.d контролю не пiдлягає на перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану iмпорт iз ввезенням в Україну спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (каски, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов, чи їх еквiваленти та спецiально призначенi для них "компоненти" (тобто пiдшоломи, амортизатори); бронежилети, виготовленi вiдповiдно до вiйськових стандартiв або технiчних умов) для потреб правоохоронних органiв, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, iнших суб'єктiв, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону.".
 
Прем'єр-мiнiстр України
А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 21

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.