ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Кримiнального кодексу України щодо перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 4261 такого змiсту:

     "Стаття 4261. Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень

     1. Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дiй, якi явно виходять за межi наданих цiй особi прав чи повноважень, крiм передбачених частиною другою цiєї статтi, якщо цi дiї заподiяли iстотну шкоду, -

     карається обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Застосування нестатутних заходiв впливу щодо пiдлеглого або перевищення дисциплiнарної влади, якщо цi дiї заподiяли iстотну шкоду, а також застосування насильства щодо пiдлеглого -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

     3. Дiяння, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi iз застосуванням зброї, а також дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дев'яти рокiв.

     4. Дiяння, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi в умовах особливого перiоду, крiм воєнного стану, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв.

     5. Дiяння, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, вчиненi в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квiтня 2015 року
N 290-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.