КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 травня 2015 р. N 318


Про внесення змiн до пункту 3 Порядку реалiзацiї за межi України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, а також вивезення з України донорської кровi та її компонентiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до пункту 3 Порядку реалiзацiї за межi України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, а також вивезення з України донорської кровi та її компонентiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 1998 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 37, ст. 1356), такi змiни:

     в абзацi другому слова "спецiального дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "суб'єкту господарювання Кабiнетом Мiнiстрiв України спецiального дозволу";

     абзац третiй викласти у такiй редакцiї:

     "Спецiальний дозвiл на реалiзацiю за межами України компонентiв донорської кровi i препаратiв, виготовлених з донорської кровi та її компонентiв, надається щороку суб'єкту господарювання Кабiнетом Мiнiстрiв України за обґрунтованим поданням МОЗ, який визначає перелiк та обсяги такої реалiзацiї.".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 73

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.