ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

15.06.2015 N 111/337


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, спiльного наказу Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 18 сiчня 2000 року N 15/7

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2015 р. за N 719/27164


     З метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до Конституцiї та законодавства України наказуємо:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 18 сiчня 2000 року N 15/7 "Про затвердження Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання та форми реєстрацiйної картки", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 березня 2000 року за N 171/4392.

     2. Управлiнню радiацiйної безпеки Держатомрегулювання (Рязанцев В. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

Голова Державної iнспекцiї ядерного регулювання України С. Божко
Мiнiстр охорони здоров'я України О. Квiташвiлi
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України - керiвник апарату О. В. Тахтай
Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпiна
В. о. Голови Державної служби статистики України I. М. Жук
Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацiй М. Чечоткiн
Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв України I. А. Шевченко
Перший заступник Голови Служби безпеки України Ю. Артюхов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.