ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

09.11.2015 N 2480/99-99-25-02-01-18

 

Департамент розвитку IТ
Координацiйно-монiторинговий департамент


Про надання iнформацiї

     Департамент адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання на виконання домовленостей, досягнутих пiд час проведення робочої наради щодо реалiзацiї положень додатку I-В та доповнення до додатку I-А до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, яка вiдбулася 6.11.2015, направляє Протокол Робочої наради щодо реалiзацiї положень додаткiв I-А та I-В до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, з iншої сторони 06.12.2015.

     Також повторно направляємо:

     - уточнене Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо застосування спецiальних заходiв для вивiзного (експортного) мита, встановлених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, при вивезеннi товарiв з митної територiї України;

     - уточнене Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму торгiвлi одягом, що використовувався, в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами.

     - графiк скасування вивiзного (експортного) мита (додаток I-С);

     - класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України;

     - класифiкатор документiв роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження";

     - iнформацiю щодо iндикативної сукупностi тарифних квот для iмпорту в Україну.

     Додаток: на 42 арк.

Директор Департаменту М.М. Iванюк

 

Додаток

Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо застосування спецiальних заходiв для вивiзного (експортного) мита, встановлених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, при вивезеннi товарiв з митної територiї України

     1. Впродовж 15 рокiв, з дати набрання чинностi Угоди, Україна застосовує спецiальнi заходи у формi додаткового збору до вивiзного (експортного) мита щодо товарiв, визначених у додатку I-D до Угоди (пункти 1 - 11 цього Додатку), у разi якщо впродовж будь-якого однорiчного перiоду, який слiдує пiсля набрання чинностi Угоди, сумарний обсяг експорту з України до держав ЄС або ЄС по кожному визначеному товару перевищує граничний обсяг, встановлений у Графiку, наведеному у додатку I-D до Угоди.

     2. Розмiр додаткового збору для кожного товару, який справляється разом iз вивiзним експортним митом, визначеним для кожного товару додатком 1 - С до Угоди застосовується вiдповiдно до встановленого Графiку, визначеного у Додатку I-D до Угоди.

     3. Перед початком застосування спецiальних додаткових заходiв для вивiзного (експортного) мита на вiдповiднi товари, Україна повинна попередньо повiдомити ЄС про намiр застосовувати такi заходи та повинна надати iнформацiю що стосується: загальних обсягiв експорту до ЄС, i по свiту в цiлому. Україна повинна щоквартально надавати статистичну iнформацiю щодо загальних обсягiв експорту (у тоннах) з України, i в тому числi до ЄС.

     Застосування спецiальних заходiв передбачається Угодою та може застосовуватись Україною до таких товарiв на таких умовах:

     Для шкiряної сировини, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 4101 20 10 00, 4101 20 30 00, 4101 20 50 00, 4101 20 80 00, 4101 50 10 00, 4101 50 30 00, 4101 50 50 00, 4101 50 90 00, 4101 90 00 00, 4102 10 10 00, 4102 10 90 00, 4102 21 00 00, 4102 29 00 00, 4103 90 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 6,25
граничний обсяг (тон) 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 5,0 3,75 2,50 1,25 0,0
граничний обсяг (тон) 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0
максимальний розмiр додаткового збору 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для насiння соняшнику, цiлого або подрiбненого, що класифiкується за кодом згiдно з УКТЗЕД: 1206 00 10 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5
граничний обсяг (тон) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,5
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0
граничний обсяг (тон) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,4 7,3 8,2 9,1 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для брухту легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
граничний обсяг (тон) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
граничний обсяг (тон) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для сталi нержавiючої у формi зливкiв та в iнших первинних формах, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7218 10 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
граничний обсяг (тон) 2 000,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
граничний обсяг (тон) 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для мiдi, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
граничний обсяг (тон) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
граничний обсяг (тон) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для мiдi, що класифiкується за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
граничний обсяг (тон) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
граничний обсяг (тон) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     Для брухту легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД: 7404 00 10 00, 7404 00 91 00, 7404 00 99 00, 7405 00 00 00, 7406 10 00 00, 7406 20 00 00, 7418 19 90 00, 7419 10 00 00, 7419 91 00 00, 7419 99 10 00, 7419 99 30 00, 7419 99 90 00 , 7503 00 10 00, 7503 00 90 00, 7602 00 11 00, 7602 00 19 00, 7602 00 90 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

рiк (СОТ) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0
граничний обсяг (тон) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0
максимальний розмiр додаткового збору 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
рiк (СОТ) 2019 2020 2021 2022 2023
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+6 НЧ+7 НЧ+8 НЧ+9 НЧ+10
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
граничний обсяг (тон) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0
максимальний розмiр додаткового збору 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
рiк (СОТ) 2024 2025 2026 2027 2028
зобов'язання України в рамках СОТ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
рiк (УВТ) НЧ+11 НЧ+12 НЧ+13 НЧ+14 НЧ+15
рiвень вивiзного (експортного) мита для ЄС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
граничний обсяг (тон) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
максимальний розмiр додаткового збору 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

     4. Впродовж п'яти рокiв пiсля закiнчення перехiдного перiоду, а саме мiж набуттям чинностi Угодою +10 та набуттям чинностi Угодою +15, захисний механiзм продовжуватиме дiяти. Максимальний розмiр додаткового збору буде поступово знижуватись вiд рiвня зазначеного у таблицях для року набуття чинностi Угодою +10 до 0 у набуття чинностi Угодою +15.

     5. Спецiальнi заходи по вивiзному (експортному) миту застосовуються до товарiв, зазначених у МД типiв: ЕК10АА, ЕК 10ДР, ЕК10ДТ, ЕК11АА.

     6. МД, що подається митницi на вищевказанi товари iз застосуванням знижених ставок вивiзного (експортного) мита (визначених Додатком 1 - С до Угоди) та/або спецiальних заходiв по вивiзному (експортному) миту (додаток 1-Д до Угоди) обов'язково повинна мiстити такi вiдомостi та документи:

     - десятизначний код товару згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, на який Угодою встановлено вивiзне (експортне) мито (далi - УКТЗЕД) (графа 33 МД);

     - вiдомостi про країну походження товару (Україна), (графа 34 МД);

     - код преференцiйного режиму "414" по вивiзному (експортному) миту, визначений для Угоди (графа 36 МД);

     - оригiнал документу про походження товару (сертифiкат з перевезення EUR.1 або декларацiю - iнвойс), (код документiв 7003, 7012 або 7016) (графа 44 МД);

     - кiлькiсть товарiв, в одиницях вимiру, визначених Угодою (графи 35, 38 МД).

     7. У разi, якщо в МД декларується декiлька товарiв (по яким застосовується знижене вивiзне (експортне) мито та/або спецiальнi заходи), Декларант надає до митницi вiдомостi, зазначенi в пунктi 6 для кожного коду товару згiдно з УКТЗЕД.

Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму торгiвлi одягом, що використовувався, в рамках Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами (далi - Угода)

     1. Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу передбачає розробку спецiальних умов, визначених Угодою, для одягу i додаткових речей до одягу та їх частин, що використовувалися, (класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 6309 00 00 20) й ввозяться на митну територiю України на умовах вiльної торгiвлi з державами ЄС (ЄС).

     2. Технiчне завдання передбачає реалiзацiю додаткових умов Угоди до одягу, що використовувався, та декларується при митному оформленнi за митними декларацiями (далi - МД) типiв: IМ 40АА, IМ40ДЕ, IМ 40ДР, IМ40ДТ, IМ 40ЕА, IМ41АА, IМ41ДЕ, IМ41ЕА.

     3. МД, що подається органу доходiв i зборiв (митницi) з зазначенням в графi 33 МД коду товару згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20 i декларуванням в графi 36 МД коду звiльнення вiд сплати ввiзного мита, визначеному для Угоди, обов'язково повинна мiстити:

     - вiдомостi про країну походження товару (одна з держав ЄС або ЄС) (графа 34 МД);

     - вказувати наявнiсть оригiналiв документiв про походження, визначеного Угодою: сертифiката з перевезення EUR.1 або декларацiї - iнвойс (код документiв 7003, 7012 або 7016) (графа 44 МД).

     - код звiльнення вiд сплати ввiзного мита "412" для одягу, що використовувався (графа 36 МД).

     4. Угодою передбачено поступове скасування ввiзного мита для одягу i додаткових речей до одягу та їх частин, що використовуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, що ввозиться в Україну на умовах вiльної торгiвлi з ЄС на таких умовах:

     - до 1 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi (далi - НЧ) цiєю Угодою, Україна застосовуватиме ставки увiзного мита, чиннi на дату набрання чинностi цiєю Угодою;

     - з 1 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, Україна поступово впродовж 5 рокiв знизить увiзне мито на 1 вiдсотковий пункт щорiчно впродовж перших чотирьох рокiв та до повного скасування у п'ятому роцi.

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Назва Дiюча ставка ввiзного мита (пiльгова) Базова ставка ввiзного мита

(пiльгова)

НЧ НЧ+1 НЧ+2 НЧ+3 НЧ+4 НЧ+5
6309000020 - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини 5,3% 5,3% 5,3% 4,3% 3,3% 2,3% 1,3% 0%

     5. Вищевказанi зниженi ставки ввiзного мита повиннi справлятись у вiдповiдному роцi, протягом п'ятирiчного перехiдного перiоду, за умови, якщо вартiсть товарiв (митна вартiсть товарiв), що класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, походженням з держав ЄС (ЄС), є вищою нiж "вхiдна цiна" (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) цього товару.

     У разi якщо впродовж перехiдного перiоду митна вартiсть товарiв, що класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 6309 00 00 20, походженням з держав ЄС (ЄС), буде нижчою нiж "вхiдна цiна" (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) цього товару, буде застосовуватись базова ставка ввiзного мита Митного тарифу України (ставка мита для режиму найбiльшого сприяння).

     6. Згiдно з додатковими умовами до Угоди для торгiвлi одягом, що використовувався, "вхiдна цiна" визначається як 30% вiд середньої за попереднiй рiк митної вартостi всього одягу, який класифiкується за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 й iмпортувався у вказаному перiодi в Україну. Визначена вхiдна цiна застосовується для справляння ввiзного мита, встановленого Угодою, впродовж року.

     6.1 Розрахунок середньої цiни за одиницю ваги (1 кг) одягу, який класифiкується за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 здiйснюється як спiввiдношення митної вартостi одягу (по кожному коду окремо) зазначеної у гр. 45 МД до його чистої ваги (1 кг), зазначеної у гр. 38 МД за попереднiй рiк.

     6.2. На пiдставi обрахованої вищевказаної середньої цiни за одиницю ваги (1 кг) кожного окремого коду УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 здiйснюється розрахунок середньої вартостi всього одягу (за всiма кодами УКТЗЕД) за попереднiй рiк.

     6.3 Розрахунок вхiдної цiни за одиницю ваги (за 1 кг) товарiв, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00 20 обраховується як 30 вiдсоткiв вiд середньої цiни митної вартостi всього одягу за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

     7. Iнформацiя про розрахованi "вхiдну цiну", "середнi цiни" за попереднiй рiк по товарах, якi класифiкуються за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 надається Координацiйно-монiторинговим департаментомдо 31 грудня року наступного року, в якому будуть використовуватись "вхiднi цiни" Департаменту розвитку IТ.

     Оприлюднення iнформацiї

     8. Iнформацiя про розрахованi "вхiдну цiну" (визначена у євро та дол.. США за кiлограм чистої ваги), "середнi цiни" (визначена у євро та дол.. США за кiлограм чистої ваги) за попереднi два роки по товарах, якi класифiкуються за кодами УКТЗЕД: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217 та рiчну торговельну статистику кiлькостi товарiв, якi було iмпортовано за товарним кодом УКТЗЕД 6309 00 00 надається Координацiйно-монiторинговим департаментом вiдповiдно до наказу ДФСУ вiд 17 вересня 2015 року N 709 Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання для передачi цiєї iнформацiї Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту для розмiщення на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України у пiдроздiлi "Митне оформлення" частини "Суб'єктам ЗЕД" у термiн до 01 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, впродовж 5 рокiв її дiї, щорiчно.

     9. Iнформацiйно-комунiкацiйному департаменту у термiн до 01 сiчня року, наступного за роком набрання чинностi цiєю Угодою, впродовж 5 рокiв, щорiчно розмiщує на офiцiйному веб-порталi ДФСУ оприлюднює вхiдну цiну (визначена у євро за кiлограм чистої ваги) товарiв, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 6309 00 00 20.

ДОДАТОК 1-C

ГРАФIК СКАСУВАННЯ ВИВIЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

     Примiтка : Ця таблиця застосовується у разi, якщо набрання чинностi (НЧ) цiєю Угодою вiдбудеться мiж 01.01.2013 та 15.05.2014. У разi, якщо Угода не набуде чинностi у визначений термiн, таблиця повинна бути перерахована з метою збереження вiдносної переваги (у тiй самiй пропорцiї) порiвняно зi зв'язаною у рамках СОТ ставкою вивiзного (експортного) мита, яка визначена для кожного перiоду.

     Мита визначенi у % якщо iнше не визначено додатково.

Жива худоба та шкiряна сировина
Код УКТЗЕД Опис НЧ (2013) НЧ+1 (2014) НЧ+2 (2015) НЧ+3 (2016) НЧ+4 (2017) НЧ+5 (2018) НЧ+6 (2019) НЧ+7 (2020) НЧ+8 (2021) НЧ+9 (2022) НЧ+10 (2023) Захиснi заходи
  Велика рогата худоба свiйських видiв жива, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин:                        
0102 90 05 00 Свiйськi види масою не бiльш як 80 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 21 00 Свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг для забою 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 29 00 Iншi свiйськi види масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 41 00 Свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг для забою 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 49 00 Iншi свiйськi види масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 51 00 Нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг для забою 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 59 00 Iншi нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) масою понад 300 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 61 00 Корови масою понад 300 кг для забою 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 69 00 Iншi корови масою понад 300 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 71 00 Свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг для забою 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 79 00 Iншi свiйськi види, крiм нетелей та корiв, масою понад 300 кг 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0102 90 90 00 Несвiйськi види великої рогатої худоби живої 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
  Вiвцi живi: 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0104 10 10 00 вiвцi чистопороднi (чистокровнi) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
  племiннi тварини 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0104 10 30 00 Ягнята (вiком до одного року) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
0104 10 80 00 iншi живi вiвцi, крiм чистопородних (чистокровних) племiнних тварин та ягнят (вiком до одного року) 23,0 18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D
4103 90 Iншi шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 b) або 1 с) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм рептилiй та свиней. 12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 див. Додаток 1-D

 

Насiння деяких видiв олiйних культур
Код УКТЗЕД Опис НЧ (2013) НЧ+1 (2014) НЧ+2 (2015) НЧ+3 (2016) НЧ+4 (2017) НЧ+5 (2018) НЧ+6 (2019) НЧ+7 (2020) НЧ+8 (2021) НЧ+9 (2022) НЧ+10 (2023) Захиснi заходи
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 див. Додаток 1-D
1207 99 97 00 Насiння рiпака 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  

 

Брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням
Код УКТЗЕД Опис НЧ (2013) НЧ+1 (2014) НЧ+2 (2015) НЧ+3 (2016) НЧ+4 (2017) НЧ+5 (2018) НЧ+6 (2019) НЧ+7 (2020) НЧ+8 (2021) НЧ+9 (2022) НЧ+10 (2023) Захиснi заходи
7202 99 80 00 ферохром нiкель та iншi феросплави 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7204 29 00 00 вiдходи та брухт легованої сталi iншi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7402 00 00 00 мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 13 00 00 Заготовки з рафiнованої мiдi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 19 00 00 мiдь рафiнована iнша 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 21 00 00 сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 22 00 00 сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7403 29 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу); iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7404 00 вiдходи i брухт мiдi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7405 00 00 00 лiгатури на основi мiдi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7406 порошки та луска з мiдi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7419 99 10 00   13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 29 00 00 iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружнi) 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
7418 19 90 00 столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, iз мiдi (за винятком мочалок для чищення або полiрування, рукавичок, а також кухонного приладдя, яке використовується для готування або пiдiгрiвання їжi в побутових цiлях, неелектричних, та їх частини) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7419 iншi вироби мiднi 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7503 00 вiдходи та брухт з нiкелю 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7602 00 вiдходи та брухт з алюмiнiю 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7802 00 00 00 вiдходи та брухт iз свинцю 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
7902 00 00 00 вiдходи та брухт iз цинку 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
8002 00 00 00 вiдходи та брухт з олова 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту та вироби з них 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану та вироби з них 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 див. Додаток 1-D
8113 00 40 00 вiдходи та брухт з металокерамiки та вироби з них 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

 

Вiдходи та брухт чорних металiв
Код УКТЗЕД Опис НЧ (2013) НЧ+1 (2014) НЧ+2 (2015) НЧ+3 (2016) НЧ+4 (2017) НЧ+5 (2018) НЧ+6 (2019) НЧ+7 (2020) НЧ+8 (2021) НЧ+9 (2022) НЧ+10 (2023) Захиснi заходи
7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi або сортованi 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  
7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої 9,5 євро за тонну 9,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 7,5 євро за тонну 5,0 євро за тонну 5,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 3,0 євро за тонну 0,0 0,0 0,0  

 

Роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження"
7001 Сертифiкат про походження товару форми А
7003 Сертифiкат з перевезення (походження) товару форми EUR.1
7006 Сертифiкат про походження товару форми СТ-1
7007 Сертифiкат про походження товару з України (загальна форма)
7009 Офiцiйний лист уповноваженого органу, отриманий на запит митного органу з приводу перевiрки достовiрностi сертифiката про походження товару чи вiдомостей, що в ньому мiстяться
7010 Сертифiкат про регiональне найменування товару
7011 Сертифiкат про походження товару загальної форми
7012 Декларацiя iнвойс, складена уповноваженим (схваленим) експортером
7013 Засвiдчена декларацiя про походження товару
7014 Декларацiя про походження товару
7015 Сертифiкат про походження товару форми "У-1"
7016 Декларацiя iнвойс, складена експортером якщо фактурна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро
7017 Висновок про походження товару або акт експертизи, який виданий уповноваженим органом
7018 Резервна позицiя

Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

N пор. Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
Роздiл IV Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)
1. Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 410 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.29, ч.1, абз.1, Додаток I-A "Тарифний графiк України" до Глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (скасування мит)
- - - -
2. Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 411 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.29, ч.1, абз.1, доповнення до Додатка I-A до Глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (iндикативна сукупнiсть тарифних квот для iмпорту в Україну)
- - - -
3. Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 412 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.29, ч.1, абз.2, Додаток I-B до Глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався)
- - - -
4. Товари, що ввозяться в Україну та походять з країн ЄС 413 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.44, Додаток II до Глави 2 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи щодо легкових автомобiлiв)
- - - -

Класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного мита

N пор. Назва товару Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
1. Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 410 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.31, ч.2, Додаток I-C до Глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (графiк скасування вивiзного (експортного) мита)
2. Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони 414 Угода про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони
Ст.31, ч.2, Додаток I-D до Глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи для вивiзного (експортного) мита)

 

Код Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) зобов'язання в рамках УА рiк дiї Угоди
Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв НЧ
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 11 90 00 - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 90 00 - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 90 00 - - - iнша 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 21 90 00 - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 90 00 - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 90 00 - - - iнша 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 12 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) + Тарифна квота М'ясо птицi додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 12 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) + Тарифна квота М'ясо птицi додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 99 00 - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 99 00 - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 95 00 - - - - - iнша 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 95 00 - - - - - iнша 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 91 00 - - - - печiнка 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
1701 12 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 12 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 13 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 13 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 14 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 14 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 99 90 00 - - - iншi 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.