ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

27-11-96 N11/2-8697

 

Начальникам ТМУ
Начальникам митниць

     У зв'язку з набранням чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 1996 року N 1282 "Про мiнiмальну митну вартiсть iмпортних автомобiлiв та шин на них" повiдомляємо, що у разi пiдтвердження джерела походження валюти на суму вказану у нотарiально засвiдченому договорi купiвлi-продажу (iнвойсi,тощо), яка нижча нiж у вказанiй постановi, митнi обмеження на вiдчудження таких транспортних засобiв не накладаються.

     Податок на добавлену вартiсть у вказанному випадку нараховується враховуючи мiнiмальну митну вартiсть з врахуванням (якщо необхiдно) коефiцiєнта визначення мiнiмальної митної вартостi iмпортних автомобiлiв, якi були в користуваннi.

Заступник Голови Комiтету Ю.Соловков

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.