КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 20 сiчня 2016 р. N 28


Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147 "Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 180), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 сiчня 2016 р. N 28

ЗМIНИ,
що вносяться перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

     Доповнити перелiк такими позицiями:

"0712 20 00 00 Цибуля рiпчаста
0902 10 00 Чай зелений (неферментований), у первинних упаковках масою нетто не бiльш як 3 кг
1604 Готова або консервована риба; iкра осетрових (чорна iкра) та iкра iнших риб
1704 90 30 00 Бiлий шоколад
1704 90 61 00 Драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже
1704 90 65 00 Кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру
1806 90 11 00 Шоколаднi цукерки, якi мiстять алкоголь
1904 Готовi харчовi вироби, одержанi шляхом здуття або смаження зерна зернових культур чи зернових продуктiв (наприклад кукурудзянi пластiвцi); зерновi культури (крiм кукурудзи) у виглядi зерна або пластiвцiв, гранул чи обробленi iншим способом (за винятком борошна, крупки, крупiв), попередньо проваренi або приготовленi iншим способом, в iншому мiсцi не зазначенi
1905 10 00 00 Хрусткi хлiбцi
1905 31 19 00 Печиво солодке сухе, повнiстю або частково покрите шоколадом чи iншими виробами, з вмiстом какао, iншi
1905 31 91 00 Печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв
2103 10 00 00 Соус соєвий
2103 20 00 00 Кетчуп та iншi томатнi соуси".
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.