МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 16 листопада 2017 року N 945


Про затвердження Змiни до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657

     З метою актуалiзацiї перелiкiв даних, необхiдних для функцiонування iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв, наказую:

     1. Затвердити Змiну до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 2017 року N 847), що додається.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
16 листопада 2017 року N 945

ЗМIНА
до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї

     Доповнити пiсля пункту 178 новим пунктом 179 такого змiсту:

"

179. B508.6 Мiсце доставки товарiв, митний склад, ТОВ "ОПТЦЕНТР" Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нестерова, 2-в Сектор митного оформлення митного поста "Херсон центральний" UA508070 2 2 2 1

     У зв'язку з цим пункти 179 - 212 вважати вiдповiдно пунктами 180 - 213.".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.