КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 грудня 2017 р. N 1022


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147 "Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 180, N 7, ст. 357, N 55, ст. 1918) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування, крiм пункту 3 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi з 1 березня 2018 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 грудня 2017 р. N 1022

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147

     1. У пунктi 1 слова i цифри "до 31 грудня 2017 року" замiнити словами i цифрами "до 31 грудня 2018 року".

     2. У пунктi 3 цифри i слова "1 сiчня 2018 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2019 року".

     3. Доповнити перелiк товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затверджений зазначеною постановою, такими позицiями:

"3102 21 00 00 Сульфат амонiю
3102 40 Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами
3901 20 90 00 Полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше
3904 10 00 00 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами".
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.