МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

07.05.2018 N 494


Про затвердження Змiн до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї

     З метою актуалiзацiї перелiкiв даних, необхiдних для функцiонування iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 липня 2016 року N 657 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 сiчня 2018 року N 35, iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
07 травня 2018 року N 494

ЗМIНИ
до Перелiку мiсць митного оформлення товарiв, в яких застосовується Порядок iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї

     Доповнити пiсля позицiї:

"

B702.11 UA702100 Сектор митного оформлення митного поста "Лантратiвка" Луганська с. Демино-Олександрiвка 92110 вул. Вокзальна, 3-а, залiзнична станцiя "Лантратiвка"

"

     позицiєю такого змiсту:

"

B702.12 UA702110 Пункт пропуску "Лантратiвка - роз'їзд Вистрiл" (залiзнична станцiя "Лантратiвка") митного поста "Лантратiвка" Луганська смт Троїцьке 92100 вул. Вокзальна, 3-а, залiзнична станцiя "Лантратiвка"

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.