ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.06.2018 N 17136/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


Про забезпечення виконання вимог Закону України

     Повiдомляємо, що 23.05.2018 набрав чинностi Закон України вiд 27 лютого 2018 року N 2301-VIII "Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (офiцiйне опублiкування: "Голос України", 22.05.2018 N 92).

     Направляємо копiю зазначеного законодавчого акта для керiвництва в роботi та забезпечення виконання.

     При цьому зазначаємо, що документи, якi засвiдчують вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв i вказують, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб, визначенi статтею 3 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв".

     У зв'язку з викладеним листи ДФС вiд 28.12.2015 N 47569/7/99-99-24-03-01-17 i вiд 29.09.2016 N 32082/7/99-99-18-03-01-17 вважати вiдкликаними.

     Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

В.о. Голови М. В. Продан
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.