МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

13.06.2014 N 37-32-1-13/8634

 

Асоцiацiя "Укролiяпром"


Щодо спрощення процедури отримання висновку на транскордонне перевезення шроту/макухи

     Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України на лист Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.05.2014 N 41-К-005818/26-824/1 щодо розгляду листа Мiнпророди вiд 29.04.2014 N 5/3-7/4941-14, надiсланого на вiдповiдь асоцiацiї "Укролiяпром" стосовно спрощення процедури отримання висновку на транскордонне перевезення шроту/макухи, повiдомляє.

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2014 N 140 "Про внесення змiн у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011р. N 1031", проект якої було розроблено Мiнагрополiтики України на виконання доручень Прем'єр-мiнiстра України вiд 10.04.2014 N 13021/0/1-14 та вiд 12.05.2014 N 17631/0/1-14, скасовано норму щодо отримання виробниками висновку вiд Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України про вiдсутнiсть необхiдностi проходження екологiчного контролю на транскордонне перевезення шроту/макухи.

Заступник Мiнiстра - керiвник апарату О. B. Сень
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.