КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 листопада 2018 р. N 1212


Про внесення змiни до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести змiну до пункту 11 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), доповнивши його абзацами такого змiсту:

     "Наявнiсть в Українi потужностей для утилiзацiї небезпечних вiдходiв (операцiї R1 - R13 роздiлу Б додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рiшення про експорт небезпечних вiдходiв з метою їх видалення (операцiї D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до цього Положення).

     Наявнiсть в Українi потужностей для видалення небезпечних вiдходiв (операцiї D1 - D15 роздiлу А додатка 1 до цього Положення) не може бути перешкодою для прийняття рiшення про експорт небезпечних вiдходiв з метою їх утилiзацiї (операцiї R1 - R13 роздiлу Б додатка 1 до цього Положення).".

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.