КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 лютого 2019 р. N 113


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 i вiд 25 липня 2007 р. N 953

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 50, ст. 2163; 2011 р., N 93, ст. 3374) i вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211; 2011 р., N 93, ст. 3374; 2016 р., N 4, ст. 239) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 лютого 2019 р. N 113

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 i вiд 25 липня 2007 р. N 953

     1. Пункт 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2000 р. N 1822 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Органам доходiв i зборiв забезпечити проставлення у дозволах на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатах на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї, вiдмiток про пiдтвердження перемiщення через митний кордон України об'єктiв регулювання Конвенцiї.".

     2. Пункт 18 Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953, виключити.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.