МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

03.05.2019 N 770


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28 жовтня 2010 року N 487

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
20 травня 2019 р. за N 522/33493


     Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 459, та з метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть до законодавства наказую:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28 жовтня 2010 року N 487 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо правил маркування харчових продуктiв", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2011 року за N 183/18921 (iз змiнами).

     2. Департаменту технiчного регулювання (Вiткiн Л. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Цей наказ набирає чинностi одночасно з уведенням у дiю Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України Бровченка Ю. П.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України С. I. Кубiв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Мiнiстра охорони здоров'я України П. Ковтонюк
Заступник Мiнiстра аграрної полiтики та продовольства України В. Топчiй
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.