ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України щодо вiдповiдальностi за незаконнi дiї стосовно державних нагород, незаконне носiння вiйськової форми одягу, наругу над мiсцем поховання захисника суверенiтету та територiальної цiлiсностi України та деяких iнших осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 1861 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1861. Незаконнi дiї щодо державних нагород

     Купiвля, продаж, обмiн чи iнша оплатна передача ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких, а так само їх привласнення або носiння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберiгання -

     тягнуть за собою попередження або накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю вiдповiдного ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких.

     Незаконне виготовлення ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких з метою збуту або носiння такої незаконно виготовленої державної нагороди особою, яка не має на це права, або збут пiдробленого ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю вiдповiдного ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких.

     Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю вiдповiдного ордена, медалi, нагрудного знака до почесного звання, нагрудного знака лауреата державної премiї, президентської вiдзнаки, орденської стрiчки, стрiчки медалей на планках або без таких";

     2) доповнити статтею 1868 такого змiсту:

     "Стаття 1868. Незаконне носiння вiйськової форми одягу iз знаками розрiзнення вiйськовослужбовцiв

     Носiння вiйськової форми одягу iз знаками розрiзнення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України або iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, особами, якi не мають на це права, -

     тягне за собою попередження або накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз конфiскацiєю вiдповiдної форми одягу iз знаками розрiзнення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України або iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi самi порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин, iз конфiскацiєю вiдповiдної форми одягу iз знаками розрiзнення вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України або iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України";

     3) у частинах першiй i другiй статтi 218 цифри "1861" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 219 цифри "1861" виключити;

     5) статтю 221 пiсля цифр "18513" доповнити цифрами "1861", а цифри "1865 - 1867" замiнити цифрами "1865 - 1868".

     2. Частину другу статтi 297 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "2. Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невiдомого солдата, пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої свiтової вiйни - радянських воїнiв-визволителiв, учасникiв партизанського руху, пiдпiльникiв, жертв нацистських переслiдувань, воїнiв-iнтернацiоналiстiв та миротворцiв, а також осiб, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї або iншої держави, визнаної Верховною Радою України агресором, учасникiв Революцiї Гiдностi, борцiв за незалежнiсть України у XX столiттi, -

     караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 червня 2019 року
N 2747-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.