УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо створення спецiальної економiчної зони в мiстi Миколаєвi

     З метою створення умов для залучення iнвестицiй, збереження, розвитку та ефективного використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу суднобудiвної промисловостi ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Пiдтримати iнiцiативу Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо створення спецiальної економiчної зони в мiстi Миколаєвi.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити у тримiсячний строк пiдготовку i подати в установленому порядку проекти нормативно-правових актiв та iншi документи, необхiднi для створення спецiальної економiчної зони на базi суднобудiвних пiдприємств мiста Миколаєва.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
20 жовтня 1998 року
N1155/98

(газета "Урядовий кур'єр" N 208-209 вiд 29-10-98р.)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.