КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 жовтня 2019 р. N 858


Про утворення територiальних органiв Державної митної служби

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Утворити як юридичнi особи публiчного права територiальнi органи Державної митної служби за перелiком згiдно з додатком 1.

     2. Реорганiзувати деякi територiальнi органи Державної фiскальної служби шляхом їх приєднання до вiдповiдних територiальних органiв Державної митної служби за перелiком згiдно з додатком 2.

     3. Установити, що територiальнi органи Державної фiскальної служби, якi реорганiзуються, продовжують здiйснювати свої повноваження до передачi таких повноважень територiальним органам Державної митної служби.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 67

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 жовтня 2019 р. N 858

ПЕРЕЛIК
територiальних органiв Державної митної служби, що утворюються

     Азовська митниця Держмитслужби

     Буковинська митниця Держмитслужби

     Волинська митниця Держмитслужби

     Галицька митниця Держмитслужби

     Днiпровська митниця Держмитслужби

     Енергетична митниця Держмитслужби

     Закарпатська митниця Держмитслужби

     Київська митниця Держмитслужби

     Координацiйно-монiторингова митниця Держмитслужби

     Одеська митниця Держмитслужби

     Пiвнiчна митниця Держмитслужби

     Подiльська митниця Держмитслужби

     Полiська митниця Держмитслужби

     Слобожанська митниця Держмитслужби

     Схiдна митниця Держмитслужби

     Чорноморська митниця Держмитслужби

     Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Держмитслужби

     Департамент спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Держмитслужби

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 жовтня 2019 р. N 858

ПЕРЕЛIК
територiальних органiв Державної фiскальної служби, що реорганiзуються

Найменування територiального органу Держмитслужби, до якого приєднуються територiальнi органи Найменування територiального органу ДФС, який реорганiзується
Азовська митниця Держмитслужби Донецька митниця ДФС
Буковинська митниця Держмитслужби Чернiвецька митниця ДФС
Волинська митниця Держмитслужби Волинська митниця ДФС
Галицька митниця Держмитслужби Iвано-Франкiвська митниця ДФС
Львiвська митниця ДФС
Тернопiльська митниця ДФС
Днiпровська митниця Держмитслужби Днiпропетровська митниця ДФС
Запорiзька митниця ДФС
Кiровоградська митниця ДФС
Полтавська митниця ДФС
Енергетична митниця Держмитслужби Енергетична митниця ДФС
Закарпатська митниця Держмитслужби Закарпатська митниця ДФС
Київська митниця Держмитслужби Житомирська митниця ДФС
Київська митниця ДФС
Київська мiська митниця ДФС
Черкаська митниця ДФС
Одеська митниця Держмитслужби Одеська митниця ДФС
Пiвнiчна митниця Держмитслужби Чернiгiвська митниця ДФС
Подiльська митниця Держмитслужби Вiнницька митниця ДФС
Хмельницька митниця ДФС
Полiська митниця Держмитслужби Рiвненська митниця ДФС
Слобожанська митниця Держмитслужби Сумська митниця ДФС
Харкiвська митниця ДФС
Схiдна митниця Держмитслужби Луганська митниця ДФС
Чорноморська митниця Держмитслужби Миколаївська митниця ДФС
Митниця ДФС у Херсонськiй областi, Автономнiй Республiцi Крим та м. Севастополi
Спецiалiзована лабораторiя з питань експертизи та дослiджень Держмитслужби Департамент податкових та митних експертиз ДФС
Департамент спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення Держмитслужби Департамент спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення ДФС
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.