ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 2 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв" щодо мiжнародних екологiчних вимог для деяких транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. В абзацi п'ятому частини другої статтi 2 Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435 iз наступними змiнами) цифри "2020" замiнити цифрами "2025", а цифри "2019" - цифрами "2024".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2019 року
N 313-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.