ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.03.2020 N 15/15-01-02/7/690

 

Митницям Держмитслужби
Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


Про надання iнформацiї

     В доповнення до листа Державної митної служби України вiд 19.03.2020 N 15/15-01-02/7/620 направляємо для керiвництва в роботi постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224 "Про затвердження перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть".

     Додаток: в електронному виглядi.

Директор Департаменту митних платежiв та митної вартостi Олексiй Лишенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.