ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.04.2020 N 08-3/16-01/7/3628

 

Митницям Держмитслужби
(крiм Координацiйно-монiторингової митницi)


Про електроннi (сканованi) копiї сертифiкатiв з перевезення EUR.1

     На пiдставi повiдомлення Генерального директорату "Оподаткування та Митний Союз" Європейської комiсiї, розмiщеного за адресою https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en#heading_4   для керiвництва в роботi iнформуємо, що на перiод дiї обмежень, запроваджених державами для протидiї з розповсюдження вiрусу C0VID-19, митними органами Iспанiї здiйснюється видача електронних (сканованих) копiй сертифiкатiв з перевезення EUR.1, якi не засвiдчуються вiдбитком печатки митницi (графа 11 сертифiката).

     На офiцiйному сайтi митної адмiнiстрацiї Iспанiї за адресою https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.vis.VisualizaSc?COMPLETA=NO&ORIGEN=J митницi Держмитслужби можуть здiйснити перевiрку достовiрностi (автентичностi) та видачi сертифiкатiв з перевезення EUR.1.

     Для перевiрки сертифiката зазначається лiтерно-цифровий код верифiкацiї сертифiката, який мiститься в нижнiй частинi сертифiката.

     У разi достовiрностi (автентичностi) та видачi сертифiката завантажується його електронна (сканована) копiя.

Заступник Голови Денис ШЕНДРИК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.